CHƯƠNG TRÌNH 2018

 

< Học Kỳ mùa Hè 2018 SAT I & ACT>

 • New SAT Khóa 1
  • 06/7- 22/8 (21 ngày / 3 ngày 1 tuần ) / 8h sáng-3h chiều
  • Bài kiểm tra thêm: 8,15, 22, 29 tháng 9 (4 Ngày thứ 7 ) / 8h sáng-1h chiều
  • Ngày thi SAT tại College Board: 25/8, 6/10, 3/11, 1/12
 • New SAT Khóa 2
  • 27/ 7- 22/8 (12 ngày / 3 ngày 1 tuần) / 8h sáng -6 :30 chiều
  • Bài kiểm tra thêm : 8,15, 22, 29 tháng 9 (4 Ngày thứ 7) / 8h sáng đến 1h chiều
  • Ngày thi SAT tại College Board: 25/8, 6/10, 3/11, 1/12
 • ACT Test Prep
  • 18/7- 22/8 (16 ngày / 3 ngày 1 tuần) / 8h sáng -6 :30 chiều
  • Bài kiểm tra thêm : 8,15, 22, 29 tháng 9 (4 Ngày thứ 7) / 8h sáng-1h chiều
  • Ngày thi SAT tại ACT: 8/9, 20/10, 8/12
 • Giảm học phí và Học phí
  • Học phí : 4,800 đô la
  • Khuyến mãi học kỳ mùa hè : Giảm 500 đô vào ngày 8/12, Giảm 400 đô vào ngày 26/1, Giảm 300 đô vào ngày 9/2
  • Giảm giá nhóm: 6 sinh viên giảm 200 đô

 

< Học kỳ mùa hè 2018 PSAT 8 & 10>

 • Bài kiểm tra PSAT Prep
  • 5/7~23/8 (15 ngày/ 2 lần 1 tuần ) / 8:30 sáng đến 3h chiều
  • Bài kiểm tra thêm : Tháng 9 và tháng 10 ( 3 ngày thứ 7)
  • PSAT 8 cho học sinh lớp 7 và lớp 8 / PSAT 10 cho học sinh lớp 9 và lớp 10
  • Ngày thi đầu tiên : 17/10

 

< Học kỳ mùa thu 2018 SAT I & ACT>

 • New SAT I & ACT
  • 6/10~26/1 (16 ngày thứ 7 ) / 8h sáng đến 6h30 chiều
  • Bài kiểm tra thêm : Tháng 2 và tháng 3 (4 ngày thứ 7 ) / 8h sáng đến 1h chiều
  • Ngày kiểm tra SAT tại College Board: Tháng 3, 5, 6
  • Bài kiểm tra thêm ACT tại College Board: Tháng 2, 4, 6
 • Giảm học phí và Học phí
  • Học phí : 4,800 đô
  • Giảm giá nếu đóng sớm : 500 đô la~100 đô la
  • Giảm giá theo nhóm :6 sinh viên, giảm 200 đô

 

<Lớp làm giàu>

 • Các lớp tiểu học (Lớp 4 tới lớp 6)
  • Câu lạc bộ Sách (Đọc, Ngữ pháp, Từ vựng, Bài luận, Tranh luận)
  • Toán (Kỹ năng Giải quyết Vấn đề)
  • Sách đọc bắt buộc cho trường tiểu học
  • Học nhóm được chia cho mức độ kiểm tra hoặc học riêng
  • Học theo nhóm (3+): 50 đô / giờ, Học Riêng: 70 đô / giờ
 • Các lớp học cấp 2 (Lớp 6-lớp 8)
  • Đọc sách phê bình, Từ vựng Ngữ pháp, Tiểu luận
  • Toán (Tiền Đại Số, Đại Số I & II, Hình Học, Toán học)
  • Sách Đọc bắt buộc cho trường trung học cơ sở
  • Học nhóm được phân chia bởi mức độ kiểm tra
  • Nhóm (3+): 60 đô / giờ , Học Riêng: 80 đô / giờ
 • Các lớp học cấp 3
  • Chương trình dạy kèm riêng  GPA
  • Bài kiểm tra SAT II/ Khóa AP
  • Văn học, Toán học, Lịch sử Hoa Kỳ, Lịch sử Châu Âu, Sinh học, Vật lý, Hóa học, Latin, Ý
  • Giá:  90 đô la ~ 120 đô/ giờ

 

< Các khóa học đặc biệt>

 • Hội thảo tiểu luận của trường
  • Tối thiểu 4 giờ dạy kèm và hoàn thành một bài tiểu luận
  • Chi phí: Dạy riêng 1 người/ 100 đô la / giờ
 • Tư vấn giáo dục
  • Tư vấn cho các học giả, về việc chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiêu chuẩn và trong quá trình tuyển sinh đại học
  • Chi phí: 90 đô la / giờ
 • Khóa học phát biểu trước công chúng
  • Kỹ năng phỏng vấn (Cao đẳng / Việc làm) / Bài thuyết trình
  • Tối thiểu 4 giờ dạy kèm
  • Chi phí: Dạy riêng 1 người/ 100 đô la / giờ
 • Quản lý tiền của giới trẻ
  • Khoá học I & II: Tháng 12 và tháng 1
  • Hướng dẫn về ngân sách, Chi tiêu, Tiết kiệm, Sự giàu có và các vấn đề khác
  • Khách mời: Adrian Kim (Chuyên viên Tài chính)
  • Chi phí: 30 đô / lần